Pravne storitve in podpora PDF natisni

Nudimo specifične pravne storitve, ki zajemajo:

- Sestavo aktov o organizaciji in sistemizaciji
- Sestavo listin in pogodb povezanih z zaposlitvami in kadrovanjem
- Svetovanje s področja informacijskega prava (internetno pravo, pravo IT, telekomunikacijsko pravo)
- Sestavo IT pogodb (med drugim pogodbe delodajalca z informatiki, pogodbe o shranjevanju izvorne kode)
- Sestavo splošnih pogojev spletnih portalov (prodaja blaga in storitev, pogodbe na daljavo)
- Svetovanje s področja varstva osebnih podatkov
- Pravne preglede spletnih portalov
- Druge pravne storitve

Navedene pravne storitve nudimo kot samostojne pravne storitve ali v okviru drugih naših storitev. Strokovnost zagotavljajo naši vrhunski pravni strokovnjaki, specializirani za navedena pravna področja.

 
Več o pravu IT PDF natisni

V okviru prava IT sestavljamo pogodbe o sodelovanju z administratorji sistemov in informatiki. Za varovanje informacijskih sistemov je zelo pomembna pogodbena ureditev razmerij z administratorji in skrbniki sistemov in informatiki na način, da je delodajalec sproti in po prenehanju delovnega razmerja zaščiten glede vseh pomembnih vprašanj, ki bi omogočala zlorabo.

Hkrati ponujamo tudi pogodbe o deponiranju izvorne kode, ki omogočajo zaščito izvorne kode aplikacij z deponiranjem pri npr. notarju. Deponiranje izvorne kode se lahko povezuje z drugimi finančnimi ali fiduciarnimi posli.

 


Hitri kontakt

Zanimivosti

Oglasi

IUScom Povezane pravne storitve